לימודים לתואר ראשון (.B.Sc) במדעי הטבע באוניברסיטת חיפה

לימודי החוג לביולוגיה וסביבה הם חלק מהפקולטה למדעי הטבע של אוניברסיטת חיפה.

התואר בהוראת המדעים – ביולוגיה באורנים הוא .B.Sc של אוניברסיטת חיפה. תכנית הלימודים מקבילה בתוכנה ובהיקפה לתכניות לימודים לתואר ראשון בביולוגיה – חד חוגי בכל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל. התוכנית אושרה על ידי ועדת ההוראה/סנאט באוניברסיטת חיפה, כמו על ידי מל"ג. ניתן לשלב בתוכנית גם לימודים לתעודת הוראה, ללא חובה לכך. 

מיקום הלימודים הוא בקמפוס מכללת אורנים ליד קריית טבעון.

התואר מאפשר המשך ישיר ללימודי תואר שני בביולוגיה, רפואה ווטרינריה בארץ ובחו"ל. שילוב הלימודים לתואר .B.Sc בביולוגיה וסביבה עם לימודי חינוך מקנה לבוגרים תעודת הוראה של משרד החינוך לעל יסודי בכיתות ז'-י'.

  • קורסי הלימודים כוללים מגוון נושאים בתחומי הביולוגיה המולקולרית, מיקרוביולוגיה, גנטיקה, ביולוגיה תאית, אנדוקרינולוגיה ופיזיולוגיה, סדנאות שדה, אקולוגיה ושמירת טבע ועוד.
  • החוג שם דגש על מעורבות הסטודנטים במחקר הן על-ידי השתתפותם בסמינר שבועי מפי חוקרים הנמצאים בחזית המחקר האקדמי בארץ והן על-ידי השתלבותם בפרויקטי מחקר של חברי הסגל.
  • בחוג לביולוגיה יש מסורת עשירה של עשייה ומעורבות בפעילות ירוקה ורתימת המחקר האקדמי להבנת השפעתנו על הסביבה שבה אנו חיים.

נושאי הלימוד המרכזיים בחוג הם: ביולוגיה מולקולרית, ביולוגיה של התא, ביוכימיה, גנטיקה, מיקרוביולוגיה, פיזיולוגיה, זואולוגיה, בוטניקה, אקולוגיה, ביוסטטיסטיקה, שמירת טבע ואבולוציה.

סגירת תפריט